Wil je lid worden?

Proefles

Geïnteresseerd om bij ODIS te volleyballen? De beste manier om ODIS te leren kennen is door mee te doen. Kom eens langs tijdens een van de trainingen op maandag en speel vrijblijvend mee.

Ga voor een overzicht van de trainingsavonden en -tijden naar de desbetreffende teampagina. Tot ziens in Sporthal de Fuik.

Inschrijfformulieren

Junioren: Download hier het ODIS Inschrijfformulier Junioren (PDF).
Senioren: Download hier het ODIS Inschrijfformulier Senioren (PDF).
Print dit uit, vul het volledig in en lever het in bij de trainer of stuur het naar

ODIS Volleybal
Ledenadministratie
p/a Oranjeweg 9
1241 XN Kortenhoef

Scannen en mailen naar odis.bestuur@gmail.com kan natuurlijk ook.

Contributie seizoen 2022 – 2023

  • Senioren (competitie) € 255,00
  • Jeugd A/B/C € 185,00
  • Cool Moves (mini’s) € 145,00
  • Senioren (recreant) € 155,00

Clubregels
Download hier de ODIS clubregels (PDF)

Privacystatement
Bekijk hier ons privacystatement (PDF)

Ledenadministratie
Het is belangrijk om binnen een vereniging de ledenadministratie zo actueel mogelijk te houden. De ledenadministratie is immers de basis voor diverse zaken die in de vereniging spelen. Gezien het belang van een juiste ledenadministratie verzoeken wij eenieder zich aan de navolgende regels te houden.

Aan- en afmelden
Aanmelden en alle wijzigingen zoals wijzigen spelactiviteit (competitie / recreant), mailadres, telefoonnummer, adres etc. dienen schriftelijk door de leden te worden doorgegeven aan de Ledenadministratie. Dit kan per e-mail aan odis.bestuur@gmail.com of per post op onderstaand adres. Deze mutaties worden verwerkt in Sportlink en eveneens gebruikt door de NeVoBo. Zie ook ons privacystatement.

Opzeggen dient schriftelijk vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te gebeuren bij de Ledenadministratie via odis.bestuur@gmail.com of per post: Sportvereniging ODIS, t.a.v. Ledenadministratie, p/a Oranjeweg 9, 1241 XN Kortenhoef.

Let op! Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap stilzwijgend door tot het einde van het daarop volgende verenigingsjaar. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (ongeacht de reden of oorzaak) eindigt, blijft niettemin de contributiebijdrage geheel door het lid verschuldigd.

ODIS op Facebook